"Söat"Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2008-07-28

 

 


Denna gård kom till 1888 genom en delning av ursprungshemmanet i byn - Utat, som fram till då hade ägts av Erik Andersson.
Nu delades hemmanet så att barnen Anders, Bengta och Gölin övertog 1/3 vardera.
Bengta f. 1855 var sedan 1884 gift med Sven Svensson f. 1856 i Öjarn. Han var son till "Löf-Sven" .
Sven kom till Bonäset som dräng 1883 och blev, i och med detta giftermål och övertagandet av 1/3 av svärfaderns hemman, kvar i byn.
De första 20 åren efter gårdsdelningen bodde Sven och Bengta kvar Utat tillsammans med hennes föräldrar och bröder, och här föddes också de sex barnen ;
Ingeborg f. 1885 gifte sig med Mattias Forsberg. De byggde så småningom upp en egen gård, som kallas Vallen och är en utstyckning av Söat.
Gölin f. 1888 gifte sig med Nils Persson Backlund f. 1880 på Pe-Kalsatorpet i Södra Kärrnäset. De blev kvar på hemgården Söat.
Bengta Linnea f. 1893 gifte sig med Olof Petter Olsson från Öjarn och även de byggde upp en ny gård på en avstyckning från Söat.
Sven (Svente) f. 1896 förblev ogift och hemgården trogen i hela sitt liv Anna f. 1899 gifte sig med Henrik Eriksson i Toppen och flyttade dit.

I slutet av 1890-talet blev det aktuellt att bygga upp en ny gård på den mark som hade tillfallit Bengta och Sven, troligtvis i samband med att brodern
Anders (Ante) bildade familj. 1898 stod en mindre stuga klar -bryggstu - och två år senare var den nuvarande mangårdsbyggnaden klar för inflyttning.
Ladugård och andra nödvändiga uthus uppfördes i samma veva. Eftersom denna gård byggdes rakt söderut från stamhemmanet så fick den namnet Söat.
Ända sedan i slutet av 80-talet hade Sven arrenderat ut en bit av marken vid "Bråka" till Henrik Persson i Klövsand och 1901 avstyckades denna lägenhet.
Någon gång under seklets första decennium antog familjen Sven Svensson namnet Lövenring.

Precis som i alla andra familjer i trakten så arbetade familjens karlar i skogen vid sidan av arbetet med jordbruket.
Fäbodar uppfördes på utmarksskiftet och dessa var i bruk ända till 1950 Det var Gölin och Backlund som varje sommar skötte bodarna och det var inte
bara den egna gårdens kreatur som hölls i buan, utan de tog också på sig s.k. lejgetter.

1929 delades gården mellan syskon, som sedan köpte utav varandra, vilke ledde till det slutresultatet att Ingeborg övertog 1/6, Bengta Linnea övertog 3/12
och Svente 7/12. Systrarna och deras makar byggde alltså upp nya gårdar på den mark som tillföll dem och Svente övertog Söat.

1935 avled Bengta Lövenring och tre år senare avled också maken Sven. Länge hade en kusin till Sven, Märet Ersson från Renålandet, varit piga på gården,
men på ålderns höst flyttade hon till ålderdomshemmet i Hillsand. Än i dag kallas det rum där hon bodde för Märet-kammarn. Nils Backlund dog 1957.
Kvar på gården var sedan syskonen Gölin, Erik och Svente och de fortsatte att driva jordbruket ända tills Gölin var över 80 år, d.v.s. kring 1970.

1971 sålde Svente gården till fyra av sina syskonbarn ; Karin Lövenring, Bengta Scherdin, Harry Lövenring och Sven Forsberg.
I samband med denna affär flyttade Sven_Forsberq f. 1915 till gården, där en del renovering skedde. Erik Lövenring dog 1972, 82 år gammal,
Gölin Backlund dog 1977 och hon var då 89 år, och Svente Lövenring dog 1983 vid 87 års ålder.
Förutom att Bengtas del i Söatgården har övertagits av sonen Bengt-Olof och Karin Lövenrings del av dottern Iris sa är ägarförhållandena oförändrade sedan 1971.


 

Tillbaka till första sidan

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson