LillsvevikenBonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2008-07-28

 

 År 1929 delades Löwenringsgården i Bonäset mellan barnen. Dottern Linnea f 1893 erhöll tre tolftedelar. Hon var då gift med
Olof Petter Olsson f 1887 i Öjarn och de bodde på övervåningen i hennes hem. Där föddes tvillingarna Karin och Bengta 1923
och även sonen Sven Harry f 1932.
Olof Petter arbetade då i skogen, men han var också byskomakare och båtbyggare. Linnea hade lärt sig till sömmerska bl.a. hos
Kristina Olsen i Äspnäs. Hon höll på med det rätt länge och sydde mest åt byborna, men också en del till grannbyarna.
Medan familjen ännu bodde kvar i hennes hem, hade hon också en liten affär med de nödvändigaste varorna.
När Linnea slutade började Nicke Strömstedt med affär.

Det blev väl lite trångt i det lilla utrymmet på övervåningen och Linnea och Olof Petter ville väl ha ett eget hem. Valet föll då på Lillsveviken,
en vik vid Vattudalen öster om byn. Namnet härrör från en skogsbrand för länge sedan. Där fanns bara skog så det blev att börja från grunden.
Karin och Bengta tyckte att platsen låg för långt från byn - det blev nästan dubbelt så lång väg till skolan i Äspnäs. Så började bygget.
Först en liten stuga alldeles invid sjön, för att ha någonstans att rasta och förvara verktyg under bygget. Den står ännu kvar.
Sedan byggdes boningshuset med hjälp av Johan Johansson från Öhn. År 1935 var det färdigt att flytta in.
Därefter byggdes ladugård, bryggstuga och ett redskapshus.

Så skulle det odlas. Det var ett drygt arbete att med bara stubbbrytare dra upp stubbar och stora stenar. En myr vid Buflotjärn odlades också upp.
Från 1940-talets början hade Linnea hand om telefonväxeln i byn i många år tills det blev automatiserat. Tidigare fanns bara en telefon hos Nickes.
Olof Petter var ofta borta på arbete. Han satte upp en koja och ett stall på det egna skiftet på Skarvhöjden och där bodde han under veckorna,
när han avverkade där. Några egna fäbodar hade de inte, utan Linneas syster hade under somrarna korna i Löwenringsbuan.
Några år på 40-talet hyrde Olof Petter ut ett rum på övervåningen till Oscar Mattesson, en bror till rektor Mattesson i Strömsund.
Olof Petter och Linneas barn tog hennes flicknamn, Löwenring, så att namnet skulle finnas kvar. 1948 fick de sitt första barnbarn.
Då föddes Iris Linnea, dotter till Karin Löwenring och Lasse Andersson, som något år innan köpt tegelbruket i Bråken.
Bengta gifte sig 1957 med Göte Scherdin, då skriven i Bredgård, och de fick 1959 sonen Bengt Olof Gunnar. När han var 4 år flyttade de till Hammerdal.
Harry gifte sig med Nancy Margareta Eriksson f 1938. De har två söner: Sven Erik f 1965 och Olov Göran f 1976.

Landsväg blev det till gården 1961 och sedan gick postbussen dagliga turer i 10 år. Därefter har Harry skött kompletteringstrafiken till Renån.
Då Olof Petter avled 1969 övertogs gården av barnen, som några år ägde den tillsammans. Nu är det Harry som äger gården. Linnea dog 1977
och sen flyttade Harry och Nancy, som tidigare bott på övervåningen, ner och de har sen renoverat och byggt på lite. 1984 avvecklades jordbruket,
som det sista i byn. Nu är marken utarrenderad.
Familjen har satt upp ett fritidshus i Praskviken längre uppefter sjön.
1975 lät Karin uppföra ett eget hus på gården. Dottern Iris bor i Strömsund med sin familj, maken Curt Bardosson och sönerna Henrik och Martin,
men också de vistas i Lillsveviken en hel del. Curt har där f.d. bogserbåten Gäddede som han pysslar med.

Karin Löwenring

 

Tillbaka till första sidan

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson