Fritidshus och fäbodar på BonäsetBonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2009-06-13

 


 

Första fritidshuset som uppfördes i byn ligger vid ångbåtsbryggan. Eleonora och Sune Höglund, boende i Östersund lät bygga huset omkring 1960. Tomtmarken arrenderades av Per Strömstedt. Makarna Höglund arbetade vid Ö.P, och kom varje år på sin semester till Bonäset. Efter pensioneringen bodde de hela somrarna där. När Eleonora sedermera blev änka anlände hon i början på juni och återvände inte till stan´ förrän bärsäsongen var över i början av oktober. Hon var en bra bit över 80år innan hon upphörde med sommarvistet i Bonäset. Sonen Sture hade stället några år. Idag är det Egon Strömstedt med familj, som är ägare till huset.

I början av 60-talet började Erik Forsberg att sälja tomter från hemmanet Vall´n. År 1969 gjordes styckningen av tomterna "officiellt" och registrerades.

 

Mildred och Gösta Engenström, som vid den tiden bodde i Östersund, byggde första huset. På äldre dar flyttade de till Strömsund, och bodde under sommarhalvåret i byn. Det har under årens lopp blivit många byggnader på denna vackra plats, som ägs och brukas av sonen Stig med familj från Östersund.

 

Rut och Torsten Blomberg Strömsund byggde sitt fritidshus 1967 och blev grannar till Engenströms. Dottern Gunnel med make Harry Forsberg övertog och nyttjade stället i många år. Ägare idag är Rolf Forsberg Strömsund, dotterson till Rut och Torsten.

Elof Strömberg med maka, Strömsund, lät uppföra sitt hus i nära anslutning till Blombergs. Dottern Siv Edin ärvde sommarstället. Nuvarande ägare är Elofs dotterdotter Katarina Hansson, Strömsund. Med hjälp av sin far Bengt Edin, sker idag gallring och uppröjning av tomten.

 

Torsten och Elof var spelemän, nästa tomt såldes även den till en speleman, nämligen Ingvald Kejving från Näsviken. Det blev aldrig av att han byggde något hus, efter hans död placerade onen Anders en barack på tomten. Sedermera sålde Anders till Kerstin och Bert Sjölin Strömsund, som har byggt på och till. Deras döttrar Maria och Carina med familjer använder idag husen.

 

Vid Buflobäckens utflöde i Vattudalen har Karin och Mats Sjödin, Strömsund, sitt Vallbo. Tomten var obebyggd, när de år 1990 köpte den av Örjan Blomqvist.

 

På andra sidan bäcken har Kerstin och Bert Sjölin sitt sommarnöje, sen 1983. Tomten präglas av Berts trädgårdsintresse, många olika sorters buskar och blommor som han själv drivit upp finns där. Tidigare ägare till stället är Folke Hörjestam och Joel Westerlund.

 

Högt uppe på backen ovanför Valln´, med en vidunderlig utsikt över sjön, köpte Axel Svedberg från Näsviken en tomt. Han lät flytta dit ett färdigt mindre hus. År 1992 köptes det av Maria och Hans Estelli, De bodde fortfarande i Hallstahammar och var i byn endast under sommarsemestern. När de senare flyttade till Strömsund kom möjligheten att bo på Bonäset under sommarhalvåret När Hans blev ensam fortsatte han själv i många år att fara dit. Ägare idag är Marias dotter Inger Magnusson Strömsund, Marias dottersonen Anders med familj vistas ofta och gärna "uppe på backen"

Lillsveviken.
Första huset som Olle-Petter Olsson uppförde i Lillsveviken var "lillstouge" nere vid sjön. Året var 1934. Huset tjänstgjorde som redskapsbod och vilkoja, under tiden man byggde boningshuset. Under årens lopp har det sommartid använts som sovrum. Göte Scherdin restaurerade stugan. Ägare av huset idag är Bengta Scherdin Strömsund.

 

År 1974 byggde Karin Löwenring sitt hus uppe på backen i Lillsveviken. Hon bodde där permanent. Från år 2004 är dottern Iris Löwenring med make Curt Bardosson Strömsund ägare. Huset används som fritidshus året runt av familjen.

 

I början av 2000-talet, lät Sven-Erik Löwenring Strömsund bygga sitt fritidshus, i skogsbrynet ovanför gården. Han och familjen besöker stället både sommar som vinter.

 

FÄBODAR

Till gårdarna på Bonäset hörde skogsskiften, som låg västerut från byn räknat.
Detta geografiska område kallades allmänt "västat".
Korna och getterna fick sitt sommarbete där, fäbodar och sommarfjös byggdes. Några av dessa byggnader finns kvar idag och används som fritidshus.

Löfvenringsgården hade sina fäbodar närmast byn. Gölin Backlund f. Löfvenring, var butös där till i början på 50-talet. Buan användes vintertid, som huggarkoja av Erik och Svente. Idag finns tyvärr inget av byggnaderna kvar, och "hägna" är i det närmaste igenvuxen.

 

Till gården Lillsveviken fanns ingen fäbod. I mitten på 60-talet lät Olle-Petter och sonen Harry bygga ett litet fritids hus på skiftet, nere vid sjön, platsen kallas "Praskviken". Ägare är Harry Löwenring med familj

 

Vallbuan, byggdes 1933 av Mattias Forsberg. Stället ligger mycket naturskönt, med stugan byggd på en klippa vid Vattudalens strand. Man skulle gott kunna kalla denna plats för Bonäsets skärgård. Under 50- och 60-talet hyrde man ut till "turister" under sommaren. Ägare idag är Bernt Nygren Strömsund.

 

Antebuan, som tillhörde Noli Gåln, kallade Ante Ersson för "Väst i buan". Husen har fått en rejäl upprustning, ägs idag av Antes dotterdotter Ann-Marie Kåbjörn, Göteborg.

Nickebuan, tillhörande gården Opp i Stouge.1944 var sista året, som Nicke Strömstedt hade kreatur i buan. Stugan står kvar men är i behov av renovering. Nickes sonson Åke Strömstedt Bonäset är ägare.

En skogsbilväg byggd på 80-talet har gjort det möjligt att under sommarhalvåret lättare nå dessa smultronställen.


 

Tillbaka till första sidan

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson